Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

WŁADZE IZBY

Prezes Zarządu
Edward Długaj

Rada

Mieczysław Barański

Zbigniew Cierniak

Ryszard Jaszak

Lucjan Karasiewicz

Marek Myrcik

Damian Giza

Jacek Surma

Barbara Tomaszewska

Waldemar Mróz

Krystian Rogala

 

 

 

 

 

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej