Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Misja w Armenii

Przedstawiciele IGEI współuczestniczyli w organizacji pierwszej, polskiej misji gospodarczej do Armenii, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Polska-Armenia pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjeździe uczestniczyli:

  • w polsko-ormiańskim forum gospodarczym,
  • w kilkudziesięciu dwustronnych rozmowach partnerskich,
  • w spotkaniu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej z kierownictwem placówki,
  • w spotkaniu z największymi eksporterami i ekspertami ormiańskiej gospodarki,
  • w kilkunastu panelach i warsztatach dla polskich przedsiębiorców startujących na rynku Armenii.

 

 

 

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej