Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Szkolenia

dot. skutecznych metod przeciwdziałaniu tzw. „czarnemu public relations” czyli  działaniom niszczącym pozytywny publiczny wizerunek.

Założenia:

Od paru lat w naszej rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej pojawiło się bardzo niebezpieczne zjawisko stosowania tzw. czarnego public relations czyli świadomych i planowych działań mających na celu zniszczyć pozytywny wizerunek firmy, organizacji lub instytucji poprzez  np.fałszywe informacje, pomówienia, plotki, dezinformacje itp.

Dlatego proponujemy Państwu cykl szkoleń – warsztatów, podczas których w sposób profesjonalny i sprawdzony nauczymy metod i sposobów jakimi można się przeciwstawić tej czarnej propagandzie i w konsekwencji kompromitacji swego wizerunku publicznego i dotychczasowej pozycji na rynku.

Odpowiednio wcześniejsze zapoznanie się i poznanie  tajników stosowania „sztuczek” i sposobów walki z konkurencją za pomocą nieuczciwych metod czarnego PR pozwoliło już wielu firmom na skuteczna obronę z sytuacji kryzysowej, jaką z pewnością jest atak na reputację firmy.

Szkolenie, które proponujemy- w najbardziej skutecznej metodzie warsztatów- skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej instytucji, osób zarządzających marketingiem, promocją i reputacją firmy, rzeczników prasowych a także polityków i samorządowców, którzy chcą wykorzystywać media dla swoich spraw i umieć się obronić w sytuacji „nagonki medialnej”.

Uczestnicy szkolenia, w warunkach imitujących realne studio telewizyjne oraz sytuacje spotykane często w mediach podczas konferencji, wywiadów, wypowiedzi, oświadczeń itp., będą mogli przetrenować tajniki  dobrych wystąpień publicznych w sytuacjach kryzysowych oraz praktyczne umiejętności dbania o swój pozytywny publiczny wizerunek nawet pod ostrzałem ostrych pytań dziennikarzy.

Zajęcia przeprowadzone zostaną w miejscu wyznaczonym przez organizatorów ą przez  osoby  pracujące przez wiele lat w mediach i w praktyce stosujące sprawdzone rozwiązania w działalności public relations:

Piotra Biernata, wieloletniego dziennikarza,  reportera, prezentera i prowadzącego programy publicystyczne w TVP w Katowicach, od siedmiu lat wykładowcę public-relations w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Politechnice Opolskiej i Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach a  od pięciu lat rzecznika prasowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach.

Jarosława Buckiego  operatora filmowego TVP ,autora zdjęć do wielu filmów dokumentalnych i reportaży emitowanych na antenie ogólnopolskiej i regionalnej, dyrektora stacji telewizyjnej w Raciborzu, trenera podczas szkoleń medialnych w zakresie kreowania wizerunku w telewizji.

a także

Jacka Filusa, wieloletniego dziennikarza Radia Katowice, byłego redaktora naczelnego tej rozgłośni, obecnie Szefa Anteny Polskiego Radia Katowice, wykładowcę public relations autora i prowadzącego kampanie promocyjne i polityczne.

Do tej pory tego rodzaju szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu informacji zespół tych trenerów  prowadził ostatnio dla takich firm i środowisk jak np. dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej ,kadry zarządzającej placówkami kulturalnymi w Zabrzu , dla kandydatów na radnych w Bytomiu i w Zabrzu, dla liderów  Związku Zawodowego Górników w Polsce, członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Katowicach czy dla dyrektorów szkół średnich i pracowników samorządów terytorialnych w ramach  ogólnopolskich warsztatów związanych z  programami Unii Europejskiej realizowanych  przez Uniwersytet Śląski pt „Nowoczesna szkoła - aktywne społeczeństwo” i „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, dla członków Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz  dyrektorów zakładów poprawczych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, a także dla dyrektorów szkół  i placówek oświatowych woj. śląskiego.

Konspekt:

Proponujemy następujące tematy warsztatów związanych ze  skutecznymi metodami przeciwdziałaniu czarnemu PR i innym działaniom niszczącym pozytywny publiczny wizerunek.- czas:  ok.10 godzin

Część I

1. Zasady i metody autoprezentacji w warunkach normalnych i ekstremalnych (dyskusja prezentacja praktyk).

2. Zasady i realizacja tworzenia własnego wizerunku w mediach (komunikacja werbalna i niewerbalna). Mowa ciała jako ważny element wypowiedzi. Sztuka prezentacji przed kamerą: wizaż, techniki wypowiedzi, autoprezentacja (ćwiczenia praktyczne).

3. Jak rozpoznać metody tzw. czarnego PR  Ich istota i konsekwencje –przykłady konkretne na polskiej scenie gospodarczej i politycznej (dezinformacja, dezorientacja, dywersja, prowokowanie cudzych zachowań, szczucie (nagonka),tworzenie pozorów i pretekstów, dyskredytacja, insynuacje, niedomówienia).

4. Sposoby udanej obrony przed skutkami czarnego PR- przykład i praktyczna nauka stosowania instrumentów obronnych lub minimalizujących straty wizerunkowe.

5. Gra symulacyjna uczestników zajęć broniących wizerunku zaatakowanej przez media firmy. Efekty gry prezentowane przez liderów grup - filmowane i analizowane pod względem ich skuteczności i  ich wiarygodności.

6. Sposoby reagowania na krytykę w mediach( trening przed kamerą).

7. Czynniki wpływające na skuteczność działań public relations wśród lokalnych i branżowych społeczności – prezentacja filmowa (studium przypadku).

8. Metody prowadzenia efektywnej konferencji.- trening praktyczny z wykorzystaniem kamery TV podczas imitacji konferencji prasowej w sytuacji kryzysowej.

9. Technika budowania autorytetu i wiarygodności podczas publicznego wystąpienia. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów  i odpowiedzi na trudne pytania dziennikarzy podczas wywiadów(ćwiczenia).

Część II

1. Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej, zasady opracowania strategii przeciwdziałania kompromitacji wizerunku i dobrej opinii o firmie.

2. Analiza i ocena błędów popełnianych przez osoby publiczne (praktyczne rady i instrukcje o tym jak ich się wystrzegać i korygować: prezentacja filmowa, ćwiczenia, dyskusja).

3. Zajęcia praktyczne (trening przed kamerą i mikrofonem) – wywiad telewizyjny ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

  • prezencja osobista;
  • artykułowanie swych racji;
  • sugestywność wypowiedzi: metody stosowane w praktyce (używanie gestów, znaczenie głosu);
  • niebezpieczeństwa podczas występów przed kamerą (jak ich unikać i zminimalizować ryzyko wpadki);
  • dobre cechy wywiadu telewizyjnego;
  • jak uzyskać dużą wiarygodność;
  • współpraca z agresywnym dziennikarzem podczas udzielania wywiadu telewizyjnego.

4 Ćwiczenia zachowania się w sytuacji krytycznej: pod obstrzałem pytań dziennikarzy, uczestników spotkań wyborczych czy manifestacji. Jak opanowywać i ukrywać stres?

5 Praktyczne zajęcia dotyczące analizy złych i dobrych publicznych wystąpień – bardzo praktyczne rady wynikające z obserwacji dziennikarskich.

6. Ocena i analiza popełnianych błędów. Praktyczne rady i instrukcje, jak ich się wystrzegać i jak je korygować (dyskusja).

7. Zasady budowania  wieloletniej kampanii promującej wizerunek firmy  lub organizacji (dyskusja panelowa).

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej