Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Statut

Szanowni Państwo,


powołując się na Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach, wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.04.2015 informujemy, że został zaakceptowany Statut Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów, który został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 21.01.2015r.


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej