Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Ocena wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw ustaw regulujących podatek dochodowy

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw ustaw regulujących podatek dochodowy z punktu widzenia obciążeń administracyjnych. Jednym z elementów tej oceny jest badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców, w której mogą oni wyrazić własną opinię na jej temat i która pozwala pozyskać część informacji kluczowych z punktu widzenia oceny projektu przedmiotowej regulacji. Ankieta jest umieszczona na stronie internetowej PARP: http://www.parp.gov.pl/index/more/47983.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc.

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej