Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Nowa perspektywa – nowe szansy dla przedsiębiorców

Członkowie Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów wraz z prezes Małgorzatą Bohosiewicz – Suchoń uczestniczyli  30 września w zorganizowanej w Tychach   konferencji  dla małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego, poświęconej szansom ich rozwoju  w warunkach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014- 2020.

W konferencji udział wzięła Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Małgorzata Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Jan Olbrycht- Poseł do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zorganizowała Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach.

Podczas debaty przedsiębiorców stwierdzono, iż wieloletnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie najistotniejszym impulsem dla finansowania modernizacji Polski w najbliższych latach. Umowy partnerstwa koncentrować się będą na trzech celach rozwojowych kraju: zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. Najwięcej środków, bo przeszło 3 mld euro, trafi do województwa śląskiego.

Konferencja  miała na celu przybliżenie możliwości pozyskania środków i odpowiedzi na zagadnienia: kto może być beneficjentem, co będzie finansowane, w jakiej wysokości, kiedy i w jaki sposób.

Podczas konferencji omówione zostały m.in. programy wsparcia przedsiębiorców, które będą realizowane w najbliższych latach. Dla budynków użyteczności publicznej wdrożony zostanie program pn „LEMUR” dotyczący efektywnego wykorzystania energii. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 30,50 lub nawet 70 proc .kosztów inwestycji.

Możliwe będą korzystne pożyczki inwestycyjne. Zwroty kosztów będą otrzymywać deweloperzy mieszkań - dzięki programowi dofinansowania kolektorów słonecznych(450 mln zł).

Według zapewnień ekspertów MRR, resort będzie w najbliższej perspektywie finansowej inwestował w firmy, które chcą wejść na rynki zagraniczne.

Ważna informacją jest, że formalności związane z uzyskaniem dofinansowania zostaną uproszczone.Czas realizacji wniosku ma być skrócony do 5 miesięcy (obecnie trwa to nawet 5-8 lat).Skrócenie czasu oczekiwania na decyzje będzie możliwe m.in. dzięki zastosowaniu systemów elektronicznych i innych dokumentów składanych elektronicznie.

Wśród programów dla przedsiębiorców znajdzie się również PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKSACJA ROZWÓJ (POWER) dotyczący zmniejszenia bezrobocia. W latach 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny przeznaczy na niego 25 % swych środków.

 


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej