Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Jak poprawić wizerunek firmy i jak dobrze wypaść publicznie?

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów  współorganizuje  warsztaty skierowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw w zakresie kreowania wizerunku firmy i autoprezentacji w mediach. Proponując Państwu udział w profesjonalnych warsztatach medialnych  chcemy  w ten sposób zachęcić  członków kadry kierowniczej firm do „otwarcia się” i skutecznej współpracy z dziennikarzami.

Tak wiele bowiem zależy dziś od wzajemnego zrozumienia i umiejętności współdziałania środowisk gospodarczych, biznesowych z mediami, zwłaszcza regionalnymi. Nie da się bowiem obecnie prowadzić nowoczesnej i aktywnej na rynkach firmy bez otwarcia się dla  środków masowego przekazu a tym samym dla lokalnych i regionalnych społeczności.

Kierując się dotychczasowym doświadczeniem oraz licznymi sygnałami od przedsiębiorców, proponujemy zajęcia pozwalające poznać z bliska realia świata mediów w naszym regionie, po to by firmy potrafiły być rzeczywistym partnerem w relacjach z dziennikarzami i umiały wykorzystać tę szansę dla budowania swojego prestiżu oraz dobrej opinii w lokalnych środowiskach.
Proponowane warsztaty dadzą Państwu szansę zapoznania się z - coraz częściej niezbędnymi w otoczeniu gospodarczym – zasadami public- relations służącymi dobremu wizerunkowi, jego budowaniu i podtrzymywaniu.

Dowiecie się  Państwo jak informować dziennikarzy, jak nawiązywać z nimi kontakt, jak reagować na krytykę w mediach, jak organizować konferencję prasową czy jak udzielać wywiadów prasowych, telewizyjnych i radiowych.

Będzie możliwość pracy z kamerą, oświetleniem, mikrofonem i ekranem i okazja  by sprawdzić się w warunkach profesjonalnego studia telewizyjnego.

Szkolenia Prowadzone są przez:

Piotra Biernata, wieloletniego dziennikarza,  reportera, prezentera i prowadzącego programy publicystyczne w TVP w Katowicach, od siedmiu lat wykładowcę public-relations w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Politechnice Opolskiej i Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach a  od pięciu lat rzecznika prasowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oraz: Jarosława Buckiego  operatora filmowego TVP ,autora zdjęć do wielu filmów dokumentalnych i reportaży emitowanych na antenie ogólnopolskiej i regionalnej, trenera w zakresie kreowania wizerunku podczas szkoleń medialnych, prezesa  stacji telewizyjnej w Raciborzu.

Szkolenie skierowane jest dla kadry kierowniczej i dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie wizerunku swojego i swojej firmy. Proponujemy szkolenie dwudniowe po  4 godziny lub jednodniowe – 8 godzinne.

Zajęcia przeprowadzone zostaną w miejscu wyznaczonym przez organizatorów.

Do tej pory tego rodzaju szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu informacji zespół tych trenerów  prowadził ostatnio dla takich firm i środowisk jak np. dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej ,kadry zarządzającej placówkami kulturalnymi w Zabrzu , dla kandydatów na radnych w Bytomiu i w Zabrzu, dla liderów  Związku Zawodowego Górników w Polsce, członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Katowicach czy dla dyrektorów szkół średnich i pracowników samorządów terytorialnych w ramach  ogólnopolskich warsztatów związanych z  programami Unii Europejskiej realizowanych  przez Uniwersytet Śląski pt „Nowoczesna szkoła - aktywne społeczeństwo” i „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, dla członków Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz  dyrektorów zakładów poprawczych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, a także dla dyrektorów szkół  i placówek oświatowych woj. śląskiego.

Tematy warsztatów  ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) - 8 godzin:

Część I

1. Zasady i metody autoprezentacji w warunkach normalnych i ekstremalnych (dyskusja prezentacja praktyk).

2. Zasady i realizacja tworzenia własnego wizerunku w mediach (komunikacja werbalna i niewerbalna). Mowa ciała jako ważny element wypowiedzi. Sztuka prezentacji przed kamerą: wizaż, techniki wypowiedzi, autoprezentacja (ćwiczenia praktyczne).

3. Metody tworzenia przemówień publicznych. Język wypowiedzi publicznych – przykłady dobrych i złych praktyk (dyskusja).

4. Czynniki wpływające na skuteczność działań public relations wśród lokalnych i branżowych społeczności – prezentacja filmowa (studium przypadku).

5. Podstawowe elementy marketingu politycznego i sposoby praktycznego wykorzystania (trening oparty o lokalną specyfikę środowiska wokół placówki oświatowej).

6. Sposób reagowania na krytykę (trening przed kamerą).

7. Metody prowadzenia efektywnej konferencji.

8. Technika budowania autorytetu i wiarygodności podczas publicznego wystąpienia. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (ćwiczenia).

Część II

1. Analiza i ocena błędów popełnianych przez osoby publiczne (praktyczne rady i instrukcje o tym jak ich się wystrzegać i korygować: prezentacja filmowa, ćwiczenia, dyskusja).

2. Sztuka wystąpień telewizyjnych (indywidualny trening przed kamerą i mikrofonem): prezencja osobista, artykułowanie swych racji (gesty, znaczenie głosu), analiza niebezpieczeństw występów publicznych (jak ich unikać i zminimalizować ryzyko wpadki), nauka opanowywania i ukrywania stresu.

3. Praktyczne zachowanie się w sytuacji krytycznej, np. pod obstrzałem uczestników spotkań wyborczych czy manifestacji.

4. Jak dbać o utrzymanie swego wizerunku i wizerunku firmy (dyskusja panelowa).

Proponujemy również  indywidualny lub zespołowy udział w seminarium na temat:  Sztuka wystąpień publicznych – czyli jak dobrze i wiarygodnie wypaść podczas publicznego wystąpienia" -czyli bardzo praktyczne rady, techniki i instrumenty oraz podstawowe umiejętności potrzebne osobom publicznym oraz kierującym placówkami i zespołami ludzkimi podczas oficjalnych publicznych i zawodowych wystąpień.

Zajęcia dotyczą :
- kreowania dobrego publicznego wizerunku firmy i dbanie o niego;
- zasad i metod skutecznej współpracy z mediami w zakresie dbałości o swój wizerunek;
- reagowania w sytuacjach kryzysowych;
- reprezentowania firmy w czasie kryzysu, ochrona wizerunku, elementy prawa prasowego, oświadczenia i sprostowania;
- praktycznej sztuki  dobrych wystąpień publicznych.

Czas: 20 godz. - 2 dni

Prowadzenie:
Piotr Biernat, wieloletni dziennikarz,  reporter, prezenter i prowadzący programy publicystyczne w TVP w Katowicach, od siedmiu lat wykładowca public-relations w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Politechnice Opolskiej i Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach a  od pięciu lat rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oraz: Jarosław Bucki  operatoa filmowy TVP ,autor zdjęć do wielu filmów dokumentalnych i reportaży emitowanych na antenie ogólnopolskiej i regionalnej, trenera w zakresie kreowania wizerunku podczas szkoleń medialnych, prezes stacji telewizyjnej w Raciborzu.

Dzień I, czas 10 godz.

1. Zasady i metody autoprezentacji w warunkach normalnych i ekstremalnych.

2. Umiejętność tworzenia pozytywnego publicznego własnego wizerunku – zasady i ich realizacja w praktyce. Kształtowanie własnego wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ćwiczenia).

3. Sposoby i metody tworzenia dobrych przemówień publicznych – przykłady dobrych
i złych wystąpień (dyskusja).

4. Mowa ciała jako ważny element wypowiedzi. Jak pięknie, zrozumiale i wiarygodnie mówić i jak wygłaszać przemówienia (ćwiczenia).

5. Czynniki wpływające na skuteczność działań public relations wśród lokalnych społeczności – prezentacja filmowa (studium przypadku).

6. Podstawowe elementy marketingu politycznego i sposoby praktycznego ich wykorzystania – praktyczny trening oparty o lokalną specyfikę środowiska wokół firmy (dyskusja).

7. Najlepsze i sprawdzone sposoby reagowania na krytykę prasową i trudne pytania dziennikarzy (trening przed kamerą telewizyjną).

8. Metody i sposoby organizowania promocyjnych kampanii medialnych – ćwiczenia praktyczne (konferencja prasowa, dzień otwarty firmy, impreza integracyjna).

9. Zasady współpracy z mediami w sytuacji planowanych działań promocyjnych i w czasie kryzysu.

Dzień II, czas 10 godz.

1. Zajęcia warsztatowe polegające na przygotowaniu do występu przed publicznością (trening przed kamerą telewizyjną).

2. Zajęcia warsztatowe polegające na trenowaniu i analizie dobrego wizerunku podczas udzielania wywiadu telewizyjno-radiowego i dla prasy drukowanej.

3. Specyfika udzielania wywiadów radiowych i telewizyjnych (prezentacja filmowa).

4. Analiza najczęściej popełnianych błędów osób występujących w telewizji na podstawie telewizyjnych materiałów archiwalnych (ćwiczenia, dyskusja).

5. Zajęcia praktyczne – udzielanie dobrych wypowiedzi i wywiadów telewizyjnych (trening).

6. Zajęcia praktyczne (trening przed kamerą i mikrofonem) – wywiad telewizyjny ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
- prezencja osobista;
- artykułowanie swych racji;
- sugestywność wypowiedzi: metody stosowane w praktyce (używanie gestów, znaczenie głosu);
- niebezpieczeństwa podczas występów przed kamerą (jak ich unikać i zminimalizować ryzyko wpadki);
- dobre cechy wywiadu telewizyjnego;
- jak uzyskać dużą wiarygodność;
- współpraca z agresywnym dziennikarzem podczas udzielania wywiadu telewizyjnego.

7. Ćwiczenia zachowania się w sytuacji krytycznej: pod obstrzałem pytań dziennikarzy, uczestników spotkań wyborczych czy manifestacji.

8. Praktyczne zajęcia dotyczące analizy złych i dobrych publicznych wystąpień – bardzo praktyczne rady wynikające z obserwacji dziennikarskich.

9. Ocena i analiza popełnianych błędów. Praktyczne rady i instrukcje, jak ich się wystrzegać i jak je korygować (dyskusja).

10. Jak dbać o utrzymanie dobrego wizerunku (dyskusja).

 

 

 


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej