Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

„Globalny biznes, lokalne korzyści” - konferencja w Zamku Książ z udziałem prezes IGEI.

Przedstawiciele firm działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, samorządowcy i przedsiębiorcy z całej Polski, spotkali się 12 listopada 2013 roku na konferencji „Globalny biznes, lokalne korzyści. Wiemy, jak to robić!” w Zamku Książ. Na zaproszenie WSSE, w konferencji wzięła udział także Małgorzata Bohosiewicz – Suchoń, prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów. To pierwszy krok w kierunku  ścisłej współpracy między wałbrzyską Strefą, a naszą Izbą.   Gościem specjalnym konferencji była wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik.

 

- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK to 41 podstref w czterech województwach, w których działa 151 firm, dających zatrudnienie ponad 35-ciu tysiącom ludzi – mówiła Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE INVEST-PARK. – Ponad 91% to firmy o zasięgu globalnym. Wnoszą do naszego regionu nowoczesne rozwiązania technologiczne, innowacyjność, nową kulturę pracy, a przede wszystkim dają szansę na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Są jak wieloryb, przyciągający całą ławicę drobnych ryb. To buduje swoisty, gospodarczy ekosystem.

Obecność globalnych koncernów na wiele sposobów przekłada się na życie mieszkańców i rozwój gmin.  O konkretnych rozwiązaniach i działaniach mówili przedstawiciele trzech gigantów – Toyoty, Electroluxa i 3M. Wszystkie te koncerny przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania w gospodarce wypracowały wysokie standardy i metody pracy, które staja się wzorcami na całym świecie. Każdy z nich angażuje się również w życie lokalnych społeczności.  O kilku obszarach zaangażowania – od promocji zdrowia, wolontariatu, sportu po edukację, mówił Carl Klemm, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. Wałbrzyska fabryka m.in. organizuje półmaratony, akcje promujące ochronę środowiska, a przede wszystkim zachęca swoich pracowników do działań na rzecz własnych dzielnic. W wolontariacie uczestniczy 300 osób. Firma ma także budżet na finansowe wspieranie inicjatyw w Wałbrzychu.

Prelegenci chwalili współpracę z polskim rządem i samorządami, wskazywali także na pozytywne decyzje, dotyczące wydłużenia funkcjonowania specjalnych stref do 2026 i zmiany w Kodeksie Pracy. Wskazywali jednak na obszary, które wymagają poprawienia. To przede wszystkim brak stabilności rozwiązań prawnych, systemu edukacji,  dostosowanego do potrzeb rynku.

Rolę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla rozwoju południa Dolnego Śląska podkreślał prezydent Wałbrzycha. – Nie da się jej przecenić – zapewniał Roman Szełemej, wskazał jednak na wiele obszarów, wymagających zmian. – Przede wszystkim konieczna jest lepsza współpraca i podejmowanie wspólnego wysiłku finansowego przy zadaniach infrastrukturalnych, jak choćby budowa dróg. Możliwości samorządów znacznie się skurczyły. Oczekujemy większego zaangażowania rządu i strefy.

- Cieszymy się, że w szybkim czasie, bo w ciągu zaledwie 2 lat, udało nam się wprowadzić zmiany, regulujące funkcjonowanie stref i czas pracy – mówiła wiceminister Antoniszyn-Klik. – Przed nami jednak wiele wyzwań, jak dofinansowanie infrastruktury lokalnej, uelastycznienie działań dostawców prądu czy gazu i wreszcie budowanie dobrego systemu edukacji. Przed nami ogromna szansa, jaka stwarza nowy okres finansowania w Unii Europejskiej. Wspólnie musimy tę szansę wykorzystać. Specjalne strefy ekonomiczne wyewoluowały ze zwykłego zarządcy terenami inwestycyjnymi w kreatora gospodarczej rzeczywistości. To najlepszy w tej chwili pośrednik w kontaktach z przedsiębiorcami. Możemy wymyślać ustawy, ale uszczęśliwianie na siłę to zła droga.

- Celem naszej konferencji było pokazanie, że globalne firmy przynoszą korzyści nie tylko gospodarce kraju, nie tylko na poziomie makroekonomii, ale także lokalnie – podsumowuje Barbara Kaśnikowska. – Angażują się w inicjatywy społeczne, wdrażają nowe technologie i kulturę pracy, wreszcie stymulują rozwój lokalnych firm. Nasza rolą jest wspieranie firm, zarażanie innowacyjnością, włączanie lokalnych firm do współpracy i działanie na rzecz lokalnych społeczności. Przed nami także wielkie wyzwanie, jakim jest nowy budżet unijny. Musimy jak najlepiej wykorzystać te szansę, by przyciągnąć nowych inwestorów i doprowadzić do stworzenia jak największej liczby miejsc pracy.

 

 

 


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej