Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Spotkanie z Rektorem Politechniki Śląskiej

 

W piątek, 27.03.2015 odbyło się spotkanie Prezesa Izby- Edwarda Długaja i Wiceprzewodniczącego Rady Izby- Mieczysława Barańskiego z Rektorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Panem prof. dr hab. inż. Andrzejem Karbownikiem.

 

Przedmiotem rozmów było szukanie sposobów na realizację projektów naukowych, a przez to wzbogacenie członków Izby o nowe produkty, przede wszystkim oferty mające innowacyjny charakter i wpisujące się w możliwości współfinansowania ze środków unijnych, a także sposób zatrudnienia absolwentów oraz organizację praktyk dyplomowych.

Sugestie Pana Rektora dotyczyły:

 -wzajemnej współpracy Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z Biurem Karier Studenckich, celem organizacji praktyk studenckich i zatrudniania absolwentów

 -współpracy z poszczególnymi wydziałami Politechniki Śląskiej. Tematyka ukierunkowana była na poszukiwanie informatyków do współpracy i pracy w firmach informatycznych

 -nawiązania kontaktów z Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej

 -oraz poszukiwania wspólnych działań dot. skorzystania ze środków unijnych, tworzenia wspólnych klastrów

 

 

Wszystkich członków Izby zainteresowanych udziałem w realizacji powyższych ustaleń prosimy o kontakt.

Do współpracy zapraszamy także przedsiębiorców spoza Izby, zainteresowanych powyższą tematyką.

 

 

 


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej