Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Edward Długaj
Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje. Nie bez znaczenia pozostają też ludzie biznesu jacy stoją za procesami gospodarczymi oraz ich kontakty i rzeczywisty wpływ na relacje gospodarcze. I właśnie tym zajmuje się Gospodarcza Izba Eksporterów i Importerów. Naszym członkom i partnerom nie oferujemy jedynie wiedzy na temat nowych rynków zbytu, ale przygotowujemy dla nich „mapę drogową” działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć sukces. Naszym atutem są dobre relacje ze środowiskami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi w krajach, które rekomendujemy, jako obiecujące kierunki gospodarczej współpracy.

Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej