Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów

Sprawozdanie za rok obrotowy 2014

1. Sprawozdanie Finansowe

2. Bilans

3. Informacje do bilansu

4. Rachunek zysków i strat

5. Protokół Walnego Zgromadzenia IGEI, 21.01.2015

 

 


Edward Długaj

Prezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

W dobie Internetu i globalnych mediów zdobycie wiedzy na temat kraju, w którym chcemy prowadzić interesy, nie stwarza większych trudności. Problem tkwi w czymś innym. Informacja staje się skutecznym narzędziem dopiero wtedy, kiedy zostanie dobrze zinterpretowana w kontekście faktów, wydarzeń i sytuacji, mających wpływ na biznesowe decyzje.

więcej