Naszym celem jest rozwój i optymalizacja działań w zakresie internacjonalizacji, a przed wszystkim wsparcie organów władzy opiniami i ekspertyzami opartymi na uprzednio przeprowadzonych badaniach i prowadzonym dyskursie. W ramach IGEI zamierzamy prowadzić działalność edukacyjną i szkoleniową dedykowaną urzędnikom państwowym i samorządowym, pracownikom instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcom zaangażowanym w rozwój aktywności na forach międzynarodowych.Nasz Think Tank zasadza swą działalność na przygotowaniu przez zespół interdyscyplinarny opracowań: rekomendacji, raportów, ekspertyz i przekazywaniu ich interesariuszom i decydentom procesów internacjonalizacji i rozwoju gospodarczego.