Marcin Jabłoński dyrektorem w ADL-iNNET

Jest nam przyjemnie ogłosić, że Wiceprezes Marcin Jabłoński otrzymał zaproszenie do objęcia stanowiska Dyrektora i Partnera w nowo tworzonej African Digital Leadership and Innovation Network ADL-iNNET, a IGEI otrzymała propozycję uzyskania statusu Partnera Strategicznego. Jest nam niezmiernie miło, że uzyskaliśmy możliwość uczestnictwa w projekcie, który w swoim zamierzeniu będzie budował rzeczywisty pomost pomiędzy dynamicznie rozwijającą się Afryką a pozostałymi kontynentami, a zwłaszcza z Europą!