Spotkanie Klastra MedSilesia

26 września w Nowych Gliwicach odbyło się spotkanie Klastra MedSilesia.

Podczas spotkania Wiceprezes IGEI Pan Marcin Jabłoński przedstawił zebranym koncepcję powołania w ramach klastra grupy roboczej poświęconej internacjonalizacji. Prezentacja zaowocowała rozpoczęciem współpracy z firmami i organizacjami klastrowymi oraz przygotowaniami do październikowej wizyty Marcina Jabłońskiego w Tunezji.

Podczas paneli tematycznych zostały poruszone tematy takie jak: plan rozwoju, internacjonalizacja, projekty naszych Partnerów, wsparcie w obszarze finansów, telemedycyna, roboty oraz sztuczna inteligencja w medycynie oraz obrazowanie medyczne.

(fot. facebook.com/MedSilesia)