IGEI uczestnikiem „The Europe-Iran Business Forum”

The Europe-Iran Business Forum” jest międzynarodową konferencją biznesową poświęconą możliwościom gospodarczym w Iranie.

Forum Biznesu jest organizowane w ramach EU Iran Trade Development Project, projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach realizacji Międzynarodowego Centrum Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Handlu.

Konferencja ta stanowi wyraz trwałego dwustronnego zobowiązania do wspierania rozwijanie stosunków handlowych i gospodarczych między zainteresowanymi stronami z Europy i Iranu.

Forum Biznesowe Europa-Iran umożliwi zainteresowanym stronom w Europie i Iranie zbadanie wyzwań i możliwości stojących przed stosunkami gospodarczymi Europa-Iran przy pomocy eksperckiej analizy. Sesje online i moduły szkoleniowe będą okazją do wymiany pomysłów i wiedzy, które mogą pomóc liderom biznesu i decydentom usprawnić ich codzienne operacje i przemyśleć swoje strategie.

Wynikający z tego dialog pomoże zacieśnić istniejące relacje biznesowe i wzmocnić nowe powiązania między Europą a Iranem.