Walne Zgromadzenie IGEI

17-ego marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków IGEI podsumowujące działania „Izby” w roku 2020 oraz plany na najbliższy czas.

Jest nam bardzo miło poinformować, że do grona członków Rady Izby dołączyli:

  1. Pan Łukasz Rosicki reprezentujący Fundusz Górnośląski S.A.
  2. Piotr Dancewicz – Dyr. Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (stowarzyszenia gmin subregionu centralnego Opolszczyzny)
  3. Pan dr hab. Dariusz Prostański, Prof. ITG KOMAG.