Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2

W dniach 15-16 maja 2021 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz II Międzynarodowa Konferencja Studencka (15 maja br.) pod tytułem: „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2”.

Rejestracja na obie Konferencje odbywa się wyłącznie za pomocą formularza na stronie internetowej: https://psw.kwidzyn.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja.html

Udział w Konferencjach może polegać na wygłoszeniu referatu, zaprezentowaniu prezentacji multimedialnej lub swobodnej wypowiedzi. Każdy czynny uczestnik Konferencji otrzyma bezpłatny Certyfikat oraz punkty szkoleniowe wg zasad branżowych.

Szczegółowy program Konferencji zostanie udostępniony na stronie internetowej: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php

Organizatorem wydarzenia jest Powiślańska Szkoła Wyższa