Przedłużenie terminu złożenia sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Resort finansów ogłosił, że wydłuża terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. W przypadku jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, terminy zostaną wydłużone o 3 miesiące, dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc.