Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  1. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
  2. Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku (wg danych na dzień 31 marca 2021 roku godz. 24:00).
  3. Spisem objęci są:

– Polacy mieszkający w Polsce oraz Polacy którzy przebywają czasowo za granicą

– cudzoziemcy mieszkający w Polsce.

  1. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy, przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie GUS https://spis.gov.pl. Jeśli Państwo nie dokonają samospisu, wtedy skontaktuje się z Państwem rachmistrz, aby przeprowadzić wywiad.
  2. Dane przekazane podczas NSP 2021 chroni tajemnica statystyczna.