Konkurs Armii USA “xTechGlobal Artificial Intelligence (AI) Challenge”

Konkurs xTechGlobal AI składa się z dwóch rund:
1) zaproszenie do zgłaszania projektów technicznych (white papers)
2) prezentacja finalistów. Po dokonaniu przeglądu oficjalnych dokumentów koncepcyjnych dziesięciu finalistów otrzyma nagrodę w wysokości 10,000 USD każdy i zostanie zaproszonych do zaprezentowania swoich technologii podczas prezentacji w Innovation Hub (I-HUB) Imperial College London we wrześniu 2021 r.
Trzech zwycięzców otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w załączonej ulotce oraz pod następującym linkiem
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arl.army.mil%2Fxtechsearch%2Fcompetitions%2Fxtechglobal.html&data=04%7C01%7CZofia.Sobiepanek%40trade.gov%7C51c7960fbe0d499dbccc08d8f5a84914%7Ca1d183f26c7b4d9ab9945f2f31b3f780%7C1%7C0%7C637529450437694111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4cc2qxHWPpOl%2B3hN00z%2FSPloBjc33DBA9DG7fJCR8oY%3D&reserved=0