IGEI

Strategiczna współpraca z Politechniką Lubelską

Z radością informujemy, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką Lubelską. Dzięki porozumieniu nie tylko podejmiemy wspólne działania naukowe, ale również wesprzemy Politechnikę Lubelską w procesie umiędzynarodowienia! Co najważniejsze, decyzją Rektora na terenie uczelni w maju 2023 roku zostanie otwarte biuro IGEI! Więcej informacji już wkrótce.