IGEI

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Dzięki współpracy z Panem prof. Tomaszem Papajem rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Współpraca obejmie:
• Organizowanie praktyk studenckich.
• Przygotowania projektu badawczego związanego z identyfikacją i analizą luk kompetencyjnych polskich przedsiębiorców i kadry zarządzającej w zakresie internacjonalizacji.
• Przygotowanie nowego kierunku studiów podyplomowych oraz kursów szkoleniowych dla menadżerów w zakresie umiędzynarodowienia i funkcjonowania w sieciowych projektach biznesowych.
• Uruchomienia wspólnie z STMW sp. z o.o. i Radiosygnały kanału podcastowego poruszającego tematykę internacjonalizacji, współpracy sieciowej, klastrów.