IGEI

Jesteśmy obecni w basenie Morza Śródziemnego!

Wiceprezes Marcin Jabłoński wziął udział w Nikozji (Cypr) w międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom dla Ziemi. W trakcie konferencji, odbyło się również Walne Zebranie członków międzynarodowej organizacji ANIMA (www.anima.coop), podczas którego omówiono dotychczasowe działania oraz zaplanowano działalność na kolejny rok.

Dzięki uczestnictwu w sieci, IGEI, a co za tym idzie jej członkowie, otrzymują skuteczny dostęp do rynków oddalonego od Polski obszaru geograficznego. ANIMA to nie tylko Afryka Północna, Liban czy Jordania. W tej sieci znajdują się również przedstawiciele Niemiec czy Belgii. Więcej szczegółów już niebawem!