IGEI

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Naszą misją jest wspieranie naszych członków w inicjowaniu oraz realizacji projektów międzynarodowych, przede wszystkim na rynkach Afryki i Azji.

Naszą misję realizujemy poprzez sieciowanie krajowych i zagranicznych firm, uczelni, instytutów naukowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych. Aktywnie inicjujemy międzynarodowe projekty społeczno-gospodarcze oraz uczestniczymy w projektach naukowych i biznesowych.

Jesteśmy pierwszą i jedyną instytucją członkowską ANIMA.COOP. Dzięki temu mamy dostęp do specjalnych projektów wspierających współpracę społeczną i gospodarczą pomiędzy Europą i Afryką.

Jesteśmy członkiem KIG

Naszą misję realizujemy poprzez:

Partnerstwo

Blisko współpracujemy z firmami oraz ekspertami zewnętrznymi celem poprawienia jakości funkcjonowania członków Izby, a co za tym idzie – ich wyników. Współpracujemy z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi by stworzyć najlepsze warunki do działalności międzynarodowej.

Sieciowanie

Budujemy sieć wysokiej jakości partnerów, których celem jest współpraca na rzecz podnoszenia kompetencji w zakresie współpracy międzynarodowej i tworzenia globalnie konkurencyjnej oferty biznesowej. Budowana przez nas sieć to realne wsparcie Twojego biznesu!

Wsparcie

Pozwól nam zatroszczyć się o Twój biznes. Wraz z naszymi partnerami tworzymy dedykowane naszym członkom usługi wsparcia.


Kompetencje

Wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności i kontakty, by Was biznes mógł funkcjonować efektywniej, a co za tym idzie, by przynosił większe zyski.


Gdzie jesteśmy:

Nasza centrala znajduje się w przemysłowym centrum Polski, na Śląsku. Jednak od 2022 roku rozwijamy sieć oddziałów oraz biur zagranicznych. Jesteśmy również członkami założycielami izb gospodarczych w Afryce: Tunezji, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Beninie. 

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu Platformy Eksportowej prosimy o kontakt!