IGEI

Wiceprezes Iworysko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej)

Marcin Jabłoński

Członek Zarządu hubu biznesowego STMW sp. z o.o.
Ekspert w zakresie klastrów i polityki klastrowej oraz internacjonalizacji. Od 2012 roku obecny w Afryce i krajach basenu Morza Śródziemnego. Zrealizował ponad 80 projektów doradczych i szkoleniowych. Ekspert polskich i zagranicznych organizacji w międzynarodowych projektach: V4Cluster, CNCB, In2wood, CluStrat, TVET II. Mentor dla klastrów Afryki Północnej i Środkowego Wschodu w projekcie The Next Society (Accio, Barcelona).
Interesariusz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, partner Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

LinkedIn