IGEI

Projekty

Strefa wolnocłowa w Ningbo już dostępna dla polskich przedsiębiorców!

Dzięki staraniom Pana Macieja Skarbonkiewicza, Członka Zarządu IGEI, już jesienią tego roku uruchamiamy przestrzeń wystawienniczą i konferencyjną dostępną dla polskich przedsiębiorców na specjalnych, preferencyjnych warunkach! Jesienią również planowana jest misja gospodarcza do Ningbo i Szanghaju. Więcej informacji już niebawem!

Regionalna Platforma Eksportowa

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących skuteczne funkcjonowanie w globalnym ekosystemie gospodarczym jest współpraca. Izba Gospodarcza Eksporterów i importerów podjęło zadanie powołania pierwszej w województwie śląskim inicjatywy sieciowej skierowanej do instytucji otoczenia biznesu, uczelni i jednostek samorządu terytorialnego. Naszym celem jest stworzenie efektywnej platformy wymiany informacji oraz przestrzeni umożliwiającej szybkie tworzenie konsorcjów. Platforma ma charakter oddolnej, nieodpłatnej i demokratycznej inicjatywy, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Polsko-Czeska Sieć Współpracy

Czechy, Słowacja, Niemcy są nie tylko ważnymi partnerami gospodarczymi, ale przede wszystkim są naszymi sąsiadami. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Samorządów Subregioniu Centralnego „Aglomeracja Opolska” włączyliśmy się w proces tworzenia pierwszego transgranicznego klastra zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej. Aglomeracja Opolska, obserwując działania Regionalnej Platformy Eksportowej, postanowiła zaadaptować dobre praktyki związane z RPE i rozpocząć projekt transgranicznej sieci współpracy oraz uruchomić, we współpracy z IGEI, opolskie biuro IGEI. 

ANIMA/Współpraca w basenie Morza Środziemnego

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów jest pierwszą i jedyną polską instytucją członkowską ANIMA 

 ANIMA zawiązana jest przez 70 organizacji członkowskich w 20 krajach oraz ponad 400 ekspertów i partnerów, koordynowanych przez zespół 15 osób z siedzibą w Marsylii. Sieć skupia rządowe i lokalne agencje promocji inwestycji i rozwoju gospodarczego, stowarzyszenia przedsiębiorców, klastry innowacyjne, międzynarodowych inwestorów i instytuty badawcze. 

Od 2012 roku wspólnie z prywatnymi i instytucjonalnymi partnerami realizujemy projekty w Turcji, Libanie, Egipcie, Tunezji, Algierii oraz Maroku.  

Afryka Subsaharyjska

IGEI od 2017 roku aktywnie działa w Afryce Subsaharyjskiej, jest współzałożycielką Iworyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Benińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Od 5 lat wspieramy projekty naukowe, handlowe i inwestycyjne w regionie Zatoki Gwinejskiej, Beninie oraz Togo.  Od 2 lat jesteśmy obecni w Tanzanii oraz Zanzibarze.  

Sieć współpracy w basenie Morza Śródziemnego

Rozwój projektów w Afryce Subsaharyjskiej

Organizacja wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych.

Współpraca naukowa.

Wsparcie procesu transformacji sektora górniczego

Rozwój współpracy z Chinami, Hongkongiem oraz krajami Wschodniego Pacyfiku

  1. Dysponujemy wieloma platformami z obligacjami celnymi w Chinach kontynentalnych, zlokalizowanymi w Ningbo, Szanghaju, Wuxi i Hongkongu. Mamy dostęp do spółek joint venture gotowych do wymiany z polskimi firmami.Posiadamy dział marketingu i promocji Euro-Asia Medical Technology Hub poświęcony innowacyjnym technologiom, produktom i usługom. 
  2.  Posiadamy dostęp do usług biurowych w Szanghaju, Ningbo, Wuxi i Hong Kongu, a także w Londynie. Mamy dostęp do centrów badawczo-rozwojowych w Ningbo, Wuxi, Hong Kongu, Szanghaju. Mamy dostęp do uniwersytetów medycznych i technologicznych w Chinach i Hong Kongu.  
  3.  Mamy dostęp do oficjalnych ekspertów w zakresie rejestracji znaków towarowych, patentów i etykiet w Hongkongu i Chinach związanych z wszelkiego rodzaju produktami i technologiami. Możemy świadczyć globalne usługi e-commerce dla FCMG oraz organizujemy udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych, forach biznesowych fin tech, konferencjach i wystawach.  

Misje gospodarcze, szkolenia i warsztaty.

IGEI samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi partnerami organizuje misje gospodarcze zarówno przyjazdowe, jak i wyjazdowe. We współpracy z ANIMA oraz African Digital Leadership Innovation Network organizujemy serię webinariów, szkoleń oraz seminariów. Listę aktualnych wydarzeń publikujemy w dziale wiadomości.