IGEI

Jesteśmy obecni w basenie Morza Śródziemnego!

Wiceprezes Marcin Jabłoński wziął udział w Nikozji (Cypr) w międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom dla Ziemi. W trakcie konferencji, odbyło się również Walne Zebranie członków międzynarodowej organizacji ANIMA (www.anima.coop), podczas którego omówiono dotychczasowe działania oraz zaplanowano działalność na kolejny rok. Dzięki uczestnictwu w sieci, IGEI, a co za tym idzie jej członkowie, otrzymują skuteczny dostęp do […]