IGEI

Skuteczny menadżer

Tomasz Gadziński

Skuteczny menadżer w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, posiadający wieloletnie doświadczenie w firmie o rozbudowanych strukturach. Efektywny negocjator, umiejętnie budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie międzynarodowej. Doświadczenie w budowaniu oraz organizacji pracy dużych zespołów.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1993 – 2003 swoją karierę budował w Mieszko S.A. gdzie zaczynał jako Kierownik Marketingu, żeby awansować na Prezesa Zarządu w latach 1998-2003 gdzie był odpowiedzialny m.in. za: koordynowanie współpracy z klientami strategicznymi, w tym podpisywanie i realizacja umów wieloletnich. W latach 2005-2010 odpowiedzialny za Hyperion S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Vice Prezes JARS Polskie Laboratoria Badawcze (styczeń –czerwiec 2013 r.) Biznes Partner w Business Consulting Katowice Internacjonalizacja biznesu. 2021-2022 Członek Zarządu Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o. 2022-2023 Fundusz Górnośląski SA – Główny specjalista ds. Internacjonalizacji biznesu.

Skuteczny menadżer

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej kierunek  Zarządzanie i Marketing;
 • Szkoła Głowna Handlowa Warszawa . Zarządzanie wartością Firmy w 2008r.Value Based Management VBM; Studia Podyplomowe
 • International Foundation of Market Development and Privatization Center. Investment Advisory and Securities Analyst   Postgraduate studies Diploma;
 • Business Model Master –  Innovatika Polska /  Modelowanie Biznesowe Strategie;
 • Strategia, budowa, komunikacja, implementacja Francuski Instytut Zarzadzania;
 • L’Universite des Sciences et Technologies de Lille . France “ La Gestion des Enterprises / Marketing et Publicite   Marketing Management Diploma.

Kluczowe kompetencje

 • Doskonała znajomość obszaru marketingu i sprzedaży;
 • Bardzo dobra znajomość obszaru finansów;
 • Kreowanie wartości firmy , ludzie, rynek , finanse , procesy;
 • Konsolidacja rynku, zmiany własnościowe, przekształcenia prawne;
 • Znajomość specyfiki współpracy wielokulturowej, handel zagraniczny, alianse;
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne;
 • Zarządzanie strategiczne, Modele Biznesowe.