IGEI

USŁUGI

Pakiety usług IGEI został stworzony z myślą o kompleksowym zaspokojeniu potrzeb firm na każdym etapie procesu internacjonalizacji:

REF.Nazwa usługiOpis
SONDAInformacja sondażowaDostarczenie w szybki i prosty sposób podstawowych informacji dotyczących możliwości wprowadzenia produktu/usługi na analizowany rynek
ASTRATAnaliza strategicznaZebranie dla firmy kompletu informacji dotyczących danego rynku, na podstawie których firma będzie mogła zorientować się co do potencjału i perspektywiczności danego rynku dla jej produktu/usługi i podjąć decyzję co do dalszej penetracji i strategii na danym rynku
ISPECInformacja kierunkowaDostarczenie informacji ukierunkowanej na konkretną potrzebę klienta, mogą to być np.· Lista importerów/dystrybutorów/sprzedawców

 

· Lista potencjalnych klientów końcowych

· Informacje na temat możliwych działań marketingowych na danym rynku (konferencje, targi, prasa specjalistyczna)

· Etc.

REF.Nazwa usługiOpis
KANAWyszukiwanie optymalnych kanałów dystrybucjiUsługa ma na celu dostarczenie informacji o działających na danym rynku kanałach dystrybucji dla produktu/usługi, przedstawienia listy firm potencjalnych partnerów dla poszczególnych kanałów, kontakty sondażowe z poszczególnymi kandydatami, wsparcie firmy w decyzji
POINDPodróż /agenda spotkańPrzygotowanie i towarzyszenie firmie w podróży indywidualnej na dany rynek, obejmuje: lokalizację firm o profilu interesującym klienta, kontakt z wybranymi firmami, przekazanie informacji wstępnych i zorganizowanie spotkań
TARGUdział w targachPrzygotowanie i wsparcie firmy, tak aby zmaksymalizować pod kątem wyników jej udział w targach
REF.Nazwa usługiOpis
KOOPWspółpraca przemysłowaUsługa ma na celu zlokalizowanie dostawców surowców/ środków produkcji na rynkach zewnętrznych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy
KONTŚledzenie kontaktówŚledzenie i utrzymywanie kontaktów nawiązanych w trakcie realizacji poszczególnych usług w okresie i zakresie ustalonym z firmą
WPERUsługa wsparcia na rynkuWsparcie firmy w procesach rejestracji znaków towarowych, niezbędnych homologacjach i wszystkich innych działaniach warunkujących możliwość sprzedaży produktu/usługi na danym rynku. Zakres i plan działań ustalany każdorazowo indywidualnie w zależności od produktu/usługi i wymagań rynku
REF.Nazwa usługiOpis
TARGTargiKoordynacja i wsparcie w organizacji udziału w targach grupy firm z danej branży/sektora
MHANMisja HandlowaOrganizacja misji handlowej grupy firm do danego kraju obejmująca realizację kalendarza spotkań dla każdej z firm uczestniczących i koordynację wszystkich aspektów z tym związanych
PROMPromocja w punkcie sprzedażyOrganizacja promocji produktów w postaci kampanii w punktach sprzedaży (np. sieć supermarketów), degustacji etc.

 

REF.Nazwa usługiOpis
DOINWsparcie i zarządzanie procesem implementacjiWsparcie dla firmy w procesie instalacji na rynku docelowym, doradztwo i zarządzanie konkretnymi aspektami, a także monitorowanie uruchomienia projektu.Usługa może być kompleksowa lub obejmować tylko niektóre aspekty jak np. wsparcie w procesie wyboru odpowiedniej kancelarii adwokackiej, wyszukanie biura, działki lub hali przemysłowej w danej lokalizacji, etc.

 

REF.Nazwa usługiOpis
WPRZPWsparcie przy udziale w zagranicznych przetargach publicznychWsparcie dla firmy przy udziale w zagranicznych przetargach publicznych (monitorowanie przetargów, pomoc w poszukiwaniu partnera/podwykonawcy, wymagania ofertowe techniczne i administracyjne, etc.)

Usługa złożona z 2 etapów.

Etap 1: obejmuje analizę rynku i sektora (potencjał i zapotrzebowanie na rynku na dany produkt, aspekty ekonomiczne i prawne, analizę konkurencji, indykacje cenowe, selekcję odpowiednich kanałów dystrybucji, kontakty eksploracyjne z min. 4 potencjalnymi klientami/dystrybutorami, rekomendacje co do strategii wejścia na dany rynek, ewentualne zagrożenia. Okres trwania 2-3 miesięcy

Etap 2: Wsparcie firmy w realizacji przyjętej na rynku strategii przez okres 6-12 miesięcy. Może obejmować: pogłębienie fazy identyfikacji, selekcji i kontaktów z wybranymi firmami, organizację 2 podróży do kraju docelowego wraz z agendami spotkań roboczych (3 dni), towarzyszenie w spotkaniach, pomoc w uzyskiwaniu i rozwiazywaniu aspektów prawnych i organizacyjnych, wsparcie w działaniach marketingowych i promocyjnych

 

Tłumaczenia pisemne prezentacji, dokumentacji, ofert handlowych. Towarzyszenie i tłumaczenia w trakcie spotkań.

W naszej izbie skupiamy się na dostarczeniu naszym członkom narzędzi pozwalających na maksymalizację korzyści z członkostwa w Izbie. Dla każdego grupy firm członkowskich przydzielamy opiekuna, którego celem jest pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału sieciowego IGEI. 

W ramach standardowej działalności izby: 

 • Pomagamy naszym członkom w pozyskaniu informacji nt. interesujących projektów biznesowych, naukowych, naukowo-wdrożeniowych i społeczno-kulturalnych.
 • Wspieramy naszych członków w doborze odpowiednich partnerów krajowych i zagranicznych zgodnie z przygotowaną wcześniej analizą.
 • Inicjujemy powstawanie konsorcjów eksportowych i inwestycyjnych oraz wspieramy proces zarządzania nimi.
 • Nadzorujemy prawne i polityczne aspekty współpracy międzynarodowej, a jako Izba Gospodarcza mamy preferencje w kreowaniu bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi instytucjami i administracją rządową.
 • Organizujemy konferencje, szkolenia i webinaria nakierowane na podnoszenie kompetencji członków izby w zakresie internacjonalizacji.
 • Organizujemy wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze.
 • Umożliwiamy dostęp do polskich i zagranicznych biur handlowych prowadzonych przez IGEI lub partnerów Izby.

W ramach IGEI mają Państwo również dostęp do usług świadczonych przez naszych partnerów strategicznych. Obejmują one m.in.:

 • Walidację rynków docelowych w Unii Europejskiej, Azji i Afryce.
 • Partner search – identyfikacja i selekcja wiarygodnych partnerów biznesowych.
 • Aktywny dział marketingu i promocji Euro-Asia Medical Technology Hub poświęcony innowacyjnym technologiom, produktom i usługom.
 • Możliwość wdrożenia dla naszych członków globalnych usług e-commerce dla FCMG.
 • Organizowanie i zapewnianie specjalnych warunków udziału w najważniejszych wydarzeniach branżowych, forach biznesowych, konferencjach i wystawach.
 • Wsparcie w zakresie logistyki dostaw do Azji i Afryki. Dostęp do magazynów, transportu kołowego, morskiego i lotniczego.