Misja IGEI

IGEI jest wiodącą w zakresie wspierania i rozwoju współpracy międzynarodowej izbą gospodarczą w Polsce. Specjalizujemy się w rynkach Turcji, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Ameryki Południowej.

IGEI

Misją Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów jest uaktywnieni przedsiębiorców, szczególnie w zakresie współpracy z zagranicą, poprzez stworzenie im platformy wymiany informacji i doświadczeń, a także udzielania pomocy prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Jesteśmy członkiem KIG

Nasz cel osiągamy dzięki:

Aktywnemu wspieraniu samodzielnej i grupowej ekspansji polskich firm.

Inspirowaniu polskich firm w zakresie zwiększania obecności zaawansowanych technologicznie oraz wysokoprzetworzonych towarów na światowych rynkach.

Przywracaniu wartości brandowi „Made in Poland”.

Budowaniu trwałych aliansów międzynarodowych.

Naszą misję realizujemy poprzez:

Partnerstwo

Blisko współpracujemy z firmami oraz ekspertami zewnętrznymi celem poprawienia jakości funkcjonowania członków Izby, a co za tym idzie – ich wyników. Współpracujemy z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi by stworzyć najlepsze warunki do działalności międzynarodowej.

Wsparcie

Pozwól nam zatroszczyć się o Twój biznes. Wraz z naszymi partnerami tworzymy dedykowane naszym członkom usługi wsparcia.

Sieciowanie

Budujemy sieć wysokiej jakości partnerów, których celem jest współpraca na rzecz podnoszenia kompetencji w zakresie współpracy międzynarodowej i tworzenia globalnie konkurencyjnej oferty biznesowej. Budowana przez nas sieć to realne wsparcie Twojego biznesu!

Kompetencje

Wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności i kontakty, by Was biznes mógł funkcjonować efektywniej, a co za tym idzie, by przynosił większe zyski.