Pakiety usług IGEI został stworzony z myślą o kompleksowym zaspokojeniu potrzeb firm na każdym etapie procesu internacjonalizacji:

REF. Nazwa usługi Opis
SONDA Informacja sondażowa Dostarczenie w szybki i prosty sposób podstawowych informacji dotyczących możliwości wprowadzenia produktu/usługi na analizowany rynek
ASTRAT Analiza strategiczna Zebranie dla firmy kompletu informacji dotyczących danego rynku, na podstawie których firma będzie mogła zorientować się co do potencjału i perspektywiczności danego rynku dla jej produktu/usługi i podjąć decyzję co do dalszej penetracji i strategii na danym rynku
ISPEC Informacja kierunkowa Dostarczenie informacji ukierunkowanej na konkretną potrzebę klienta, mogą to być np.· Lista importerów/dystrybutorów/sprzedawców

· Lista potencjalnych klientów końcowych

· Informacje na temat możliwych działań marketingowych na danym rynku (konferencje, targi, prasa specjalistyczna)

· Etc.

REF. Nazwa usługi Opis
KANA Wyszukiwanie optymalnych kanałów dystrybucji Usługa ma na celu dostarczenie informacji o działających na danym rynku kanałach dystrybucji dla produktu/usługi, przedstawienia listy firm potencjalnych partnerów dla poszczególnych kanałów, kontakty sondażowe z poszczególnymi kandydatami, wsparcie firmy w decyzji
POIND Podróż /agenda spotkań Przygotowanie i towarzyszenie firmie w podróży indywidualnej na dany rynek, obejmuje: lokalizację firm o profilu interesującym klienta, kontakt z wybranymi firmami, przekazanie informacji wstępnych i zorganizowanie spotkań
TARG Udział w targach Przygotowanie i wsparcie firmy, tak aby zmaksymalizować pod kątem wyników jej udział w targach
REF. Nazwa usługi Opis
KOOP Współpraca przemysłowa Usługa ma na celu zlokalizowanie dostawców surowców/ środków produkcji na rynkach zewnętrznych w celu zwiększenia konkurencyjności firmy
KONT Śledzenie kontaktów Śledzenie i utrzymywanie kontaktów nawiązanych w trakcie realizacji poszczególnych usług w okresie i zakresie ustalonym z firmą
WPER Usługa wsparcia na rynku Wsparcie firmy w procesach rejestracji znaków towarowych, niezbędnych homologacjach i wszystkich innych działaniach warunkujących możliwość sprzedaży produktu/usługi na danym rynku. Zakres i plan działań ustalany każdorazowo indywidualnie w zależności od produktu/usługi i wymagań rynku
REF. Nazwa usługi Opis
TARG Targi Koordynacja i wsparcie w organizacji udziału w targach grupy firm z danej branży/sektora
MHAN Misja Handlowa Organizacja misji handlowej grupy firm do danego kraju obejmująca realizację kalendarza spotkań dla każdej z firm uczestniczących i koordynację wszystkich aspektów z tym związanych
PROM Promocja w punkcie sprzedaży Organizacja promocji produktów w postaci kampanii w punktach sprzedaży (np. sieć supermarketów), degustacji etc.
REF. Nazwa usługi Opis
DOIN Wsparcie i zarządzanie procesem implementacji Wsparcie dla firmy w procesie instalacji na rynku docelowym, doradztwo i zarządzanie konkretnymi aspektami, a także monitorowanie uruchomienia projektu.Usługa może być kompleksowa lub obejmować tylko niektóre aspekty jak np. wsparcie w procesie wyboru odpowiedniej kancelarii adwokackiej, wyszukanie biura, działki lub hali przemysłowej w danej lokalizacji, etc.
REF. Nazwa usługi Opis
WPRZP Wsparcie przy udziale w zagranicznych przetargach publicznych Wsparcie dla firmy przy udziale w zagranicznych przetargach publicznych (monitorowanie przetargów, pomoc w poszukiwaniu partnera/podwykonawcy, wymagania ofertowe techniczne i administracyjne, etc.)

Usługa złożona z 2 etapów.

Etap 1: obejmuje analizę rynku i sektora (potencjał i zapotrzebowanie na rynku na dany produkt, aspekty ekonomiczne i prawne, analizę konkurencji, indykacje cenowe, selekcję odpowiednich kanałów dystrybucji, kontakty eksploracyjne z min. 4 potencjalnymi klientami/dystrybutorami, rekomendacje co do strategii wejścia na dany rynek, ewentualne zagrożenia. Okres trwania 2-3 miesięcy

Etap 2: Wsparcie firmy w realizacji przyjętej na rynku strategii przez okres 6-12 miesięcy. Może obejmować: pogłębienie fazy identyfikacji, selekcji i kontaktów z wybranymi firmami, organizację 2 podróży do kraju docelowego wraz z agendami spotkań roboczych (3 dni), towarzyszenie w spotkaniach, pomoc w uzyskiwaniu i rozwiazywaniu aspektów prawnych i organizacyjnych, wsparcie w działaniach marketingowych i promocyjnych

Tłumaczenia pisemne prezentacji, dokumentacji, ofert handlowych. Towarzyszenie i tłumaczenia w trakcie spotkań.